صفحه مناقصه، مزایده و فراخوان های قدیمی شهرداری اصفهان از تاریخ 23 بهمن ماه 1400 از دسترس خارج و از این پس مناقصه، مزایده و فراخوان ها از این طریق اطلاع رسانی خواهند شد. 

همچنین پیمانکاران گرامی می توانند جهت ثبت نام و احراز هویت به آدرس https://etender.isfahan.ir/eTender مراجعه نمایند.

  • مناقصه
  • مزایده
  • فراخوان
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
#شماره مناقصهنوبت مناقصهعنوانموضوعمهلت دریافت اسنادمناقصه گزارمهلت ارسال اسناد تکمیل شده
61121/00/5826-خریداری یک دستگاه همزن توده کمپوست(ترنر)کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند1400/12/12معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداری اصفهان1400/12/12
62--آگهی تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای تاسیسات گرمایشی غرفات بازار گل و گیاه همدانیانآگهی تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای تاسیسات گرمایشی غرفات بازار گل و گیاه همدانیان1400/12/11-1400/12/12
630-آگهی مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای سوله های 801 الی 809 خواروبار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار (9 سوله)آگهی مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای سوله های 801 الی 809 خواروبار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار (9 سوله)1400/12/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1400/12/12
644603 / 00 / ف-مناقصه عمومی خرید گلهای نوروز باغ گلهامناقصه عمومی خرید گلهای نوروز باغ گلها1400/11/28سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان1400/11/30

صفحه‌ها

مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
هیچ ردیفی مطابق با جستجوی شما نیست.
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
هیچ ردیفی مطابق با جستجوی شما نیست.