صفحه مناقصه، مزایده و فراخوان های قدیمی شهرداری اصفهان از تاریخ 23 بهمن ماه 1400 از دسترس خارج و از این پس مناقصه، مزایده و فراخوان ها از این طریق اطلاع رسانی خواهند شد. 

همچنین پیمانکاران گرامی می توانند جهت ثبت نام و احراز هویت به آدرس https://etender.isfahan.ir/eTender مراجعه نمایند.

  • مناقصه
  • مزایده
  • فراخوان
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
#شماره مناقصهنوبت مناقصهعنوانموضوعمهلت دریافت اسنادمناقصه گزارمهلت ارسال اسناد تکمیل شده
11--آگهی مناقصه خرید سیمان1401/03/30سازمان عمران شهرداری اصفهان1401/03/30
12--آگهی مناقصه خرید کالا توسط اشخاص مورد نظر سازمان ازفروشگاههای چندمنظوره/ زنجیره ای/ هایپر ودارای تخفیف 1401/03/30سازمان عمران شهرداری اصفهان1401/03/30
131401-03-145-آگهی مناقصه عمومی : تأمین کابل فیبرنوری شهرداری اصفهانتأمین کابل فیبرنوری شهرداری اصفهان1401/04/04سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان1401/04/04
14آگهي مناقصه 08-1401-آگهي مناقصه 08-1401آگهي مناقصه 08-14011401/03/30معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان1401/03/31
15آگهي مناقصه 07-1401-آگهي مناقصه 07-1401آگهي مناقصه 07-14011401/03/30معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان1401/03/31
16تمديد آگهي مناقصه 06-1401-تمديد آگهي مناقصه 06-1401تمديد آگهي مناقصه 06-1401-معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان1401/03/29
17آگهي مناقصه 06-1401-آگهي مناقصه 06-1401آگهي مناقصه 06-14011401/03/23معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان1401/03/29
18--آگهی مناقصه عملیات آتشکاری و حفاری در مجتمع تولیدی صفه 1401/03/22سازمان عمران شهرداری اصفهان1401/03/22
19--آگهی مناقصه تولید جدول و کانیوو بتنی پیش ساخته به روش وت پرس در مجتمع تولیدی صفه 1401/03/22سازمان عمران شهرداری اصفهان1401/03/22
201401/21آگهی مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه های پنجگانه اصفهانعملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پایانه های پنجگانه اصفهان1401/03/26سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداری اصفهان1401/03/26
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
#تاریخ مزایدهشماره مزایدهنوبت مزایدهعنوانموضوعمهلت دریافت اسنادمزایده گزارمهلت ارسال اسناد تکمیل شده
111401/03/23--مزایده ملک38/784 % از یک واحد آپارتمان مسکونی واقع درخیابان رودکی روبروی امام زاده محسن ساختمان تابان دو طبقه اول واحد یک شمالی (سهم سازمان عمران)1401/03/23سازمان عمران شهرداری اصفهان1401/03/23
12-303/01/1311دومآگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 1401/04/14سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان1401/03/14
13---آگهی ابطال مناقصه عملیات خرید دوربین های مداربسته جهت میدان مرکزی میوه و تره بار از برند KDTآگهی ابطال مناقصه عملیات خرید دوربین های مداربسته جهت میدان مرکزی میوه و تره بار از برند KDT-سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان-
141401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله اول آپارتمان های کوثر (زینبیه)، علامه امینی و گلستان- 1401آگهی مزایده فروش مرحله اول آپارتمان های کوثر (زینبیه)، علامه امینی و گلستان- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
151401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 1401آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
161401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 1401آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
171401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 1401آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
181401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 1401آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
191401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 1401آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
201401/03/16--آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 1401آگهی مزایده فروش مرحله دوم واحدهای نیک اندیش- 14011401/03/11سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان1401/03/12
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
هیچ ردیفی مطابق با جستجوی شما نیست.