سال جهش تولید
معاون برنامه‎‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شهردار اصفهان همواره بر تکریم و توجه به کارکنان شهرداری و خانواده آنها به عنوان سرمایه‌های این نهاد تاکید دارد، از این رو سعی شده در برنامه‌ریزی‌ها توجه و تاکید شهردار اصفهان جنبه عملی پیدا کند.
1397-12-16 21:11
چهار عنوان برنامه فرهنگی، هنری در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان به صورت مشارکتی با سایر گروه‌های فرهنگی فعال در سطح منطقه برگزار شد.
1397-06-10 14:24