سال جهش تولید

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: ۱۱۰ هکتار بافت ناکارآمد در منطقه دو شهرداری اصفهان وجود دارد که با دعوت از معتمدین محلی سعی در بازآفرینی مناطق با بافت فرسوده داریم.

 
1399-06-27 17:55

117 جلسه کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران که به صورت مشترک با کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری در شهرداری منطقه دو شهر اصفهان برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون ها، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان و معاونین شهردار کلان شهر اصفهان تشکیل شد، اعضا، معاونین و مدیر منطقه دو شهردرای اصفهان به بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت بودجه، پروژه های عمرانی و برخی از مشکلات این منطقه پرداختند.

 

1399-06-16 20:35