تعالی سازمانی

نوع محتوا برای واکشی: 
news
شهرداری اصفهان تقدیرنامه

شهرداری اصفهان تقدیرنامه "چهار ستاره" را کسب کرد

ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان/  شهروندان متعالی اصفهان نیازمند مدیریت شهری متعالی هستند

ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان/  شهروندان متعالی اصفهان نیازمند مدیریت شهری متعالی هستند

ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان/  شهروندان متعالی اصفهان نیازمند مدیریت شهری متعالی هستند

ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان/  شهروندان متعالی اصفهان نیازمند مدیریت شهری متعالی هستند

برنامه راهبردی منطقه 10 شهرداری اصفهان

برنامه راهبردی منطقه 10 شهرداری اصفهان

تعالی سازمانی در منطقه 2 شهرداری اصفهان سال 1398

تعالی سازمانی در منطقه 2 شهرداری اصفهان سال 1398

دریافت جایزه ملّی تعالی سازمانی توسط تاکسیرانی اصفهان

دریافت جایزه ملّی تعالی سازمانی توسط تاکسیرانی اصفهان

جایزه ملی تعالی سازمانی به شهرداری اصفهان تعلق گرفت

جایزه ملی تعالی سازمانی به شهرداری اصفهان تعلق گرفت

شهرداری اصفهان تقدیرنامه

شهرداری اصفهان تقدیرنامه "چهار ستاره" را کسب کرد

پیاده‌سازی مدل تعالی سازمانی «EFQM» و میز خدمت در منطقه ۲

پیاده‌سازی مدل تعالی سازمانی «EFQM» و میز خدمت در منطقه ۲

کسب عنوان نخست ارزیابی تعالی سازمانی مناطق توسط منطقه ۵

کسب عنوان نخست ارزیابی تعالی سازمانی مناطق توسط منطقه ۵

درخشش سازمان‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک در تعالی سازمانی

درخشش سازمان‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک در تعالی سازمانی

اتوبوسرانی اصفهان منتخب جشنواره تعالی سازمانی شد

اتوبوسرانی اصفهان منتخب جشنواره تعالی سازمانی شد

سنجش و ارزیابی شهرداری اصفهان در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی

سنجش و ارزیابی شهرداری اصفهان در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی

اهتمام ویژه‌ شهرداری اصفهان نسبت به تعالی سازمانی

اهتمام ویژه‌ شهرداری اصفهان نسبت به تعالی سازمانی

اجرای تعالی سازمانی در مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری اصفهان

اجرای تعالی سازمانی در مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری اصفهان

آغاز فرآیند تعالی سازمانی در پایانه‌های مسافربری اصفهان

آغاز فرآیند تعالی سازمانی در پایانه‌های مسافربری اصفهان

آغاز نخستین دوره فرآیند ارزیابی سازمان پسماند براساس تعالی سازمانی

آغاز نخستین دوره فرآیند ارزیابی سازمان پسماند براساس تعالی سازمانی

آغاز اجرای

آغاز اجرای "الگوی تعالی سازمانی EFQM" در سازمان آتش‌نشانی اصفهان

راه‌اندازی خزانه واحد مقدمه‌ای برای شفاف‌سازی/ بهره‌وری راهی برای ارزان‌کردن خدمات شهرداری

راه‌اندازی خزانه واحد مقدمه‌ای برای شفاف‌سازی/ بهره‌وری راهی برای ارزان‌کردن خدمات شهرداری

استمرار فرایند ارزیابی تعالی شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM

استمرار فرایند ارزیابی تعالی شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM