سال جهش تولید
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: تاکسیرانی اصفهان به عنوان نخستین سازمان تاکسیرانی کشور و تنها سازمان زیر مجموعه شهرداری اصفهان در جشنواره تعالی سازمانی در سطح کشور شرکت کرده و توانست تقدیر نامه یک ستاره و تندیس جشنواره را دریافت کند.
1399-04-01 08:00
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: هدف شهرداری اصفهان دریافت تندیس، جایزه و تقدیرنامه نیست بلکه هدف تعالی و بهبود سازمان‌های شهری است.
1399-03-27 06:06
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شهرداری به عنوان نخستین شهرداری در سطح کشور در هفدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی تقدیرنامه "چهارستاره" را برای دومین سال پیاپی کسب کرد.
1398-12-21 11:55
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: مدل تعالی سازمانی EFQM و میز خدمت در راستای تکریم ارباب رجوع در این منطقه پیاده‌سازی شده است.
1398-11-27 13:06
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی، منطقه پنج شهرداری اصفهان موفق به کسب عنوان نخست در بین مناطق پانزده گانه شد.
1398-11-16 13:19
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در نخستین فرآیند جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان سازمان‌های حوزه حمل ونقل ترافیک درخشیدند.
1398-11-15 10:24
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در آیین اعلام نتایج فرآیند ارزیابی داخلی سازمان‌ها و مناطق، منتخبان برحسب کسب امتیاز رتبه بندی و در بین آنها اتوبوسرانی اصفهان با کسب سه ستاره توانست رتبه نخست جشنواره را کسب کرد.
1398-11-14 12:38
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شهرداری امسال برای دومین سال متوالی در فرایند ارزیابی تعالی سازمانی با توجه به مدل EFQM شرکت کرده که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده روزهای۲۰ تا ۲۳ بهمن ماه داوران برون سازمانی برای ارزیابی نهایی و تعیین سطح شهرداری اقدام خواهند کرد.
1398-11-02 14:21
مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های معاونت برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان امسال جهت تسری و نهادینه‌سازی هر چه بیشتر موضوع تعالی سازمانی اقدام به ارزیابی سازمان‌های وابسته و مناطق شهرداری بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM کرده است.
1398-11-01 13:06
برای نخستین بار فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی که در راستای شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و شناسایی بهتر فرصت‌ها و تهدیدات و بهره‌مندی بهتر از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در تعدادی از مناطق شهرداری اصفهان اجرا شده است.
1398-08-27 17:01
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار فرآیند تعالی سازمانی که در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان‌ها صورت می گیرد و راهکارهایی را برای بهبود سازمان مشخص می کند، در پایانه های مسافربری پنج گانه شهرداری اصفهان آغاز شد.
1398-07-14 21:44
جلسات ارزیابی اجرای الگوی تعالی سازمانی، در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان آغاز شده تا اظهارنامه تعالی این سازمان که بر مبنای معیارهای ۹ گانه توسط بخش‌های مختلف سازمان تکمیل شده، از نگاه ارزیابان متخصص مورد بررسی قرار گرفته و مستندات مربوط به نتایج این معیارها، صحت‌سنجی شود.
1398-07-02 12:36
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از آغاز اجرای فرآیند الگوی تعالی سازمانی EFQM در سازمان آتش‌نشانی اصفهان خبر داد و گفت: یکی از الگوهای مشهور در راستای خودارزیابی این الگوی تعالی است.
1398-06-26 08:02
راه‌اندازی خزانه‌داری متمرکز اقدامی در جهت ساماندهی عملکرد جزیره‌ای شهرداری و یک‌دست شدن فعالیت‌های آن می‌شود به این صورت که تمام دارایی‌های شهرداری به خزانه واریز و از خزانه برداشت می‌شود تا درآمدها و هزینه‌ها مشخص و شفاف باشد.
1398-06-02 07:00
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: فرایند ارزیابی تعالی سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM در سال‌جاری استمرار خواهد داشت.
1398-02-24 09:16