تمرکز فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، حجم زیاد حمل و نقل در داخل شهر و محورهای ورودی و خروجی شهر، تراکم آلاینده های زیست محیطی در فضای محدود شهر و دیگر مسائل و مشکلات موجود در این زمینه، موجب ناهنجاری های متعددی با همه ابعاد زشت و رقت آور آنها چون آلودگی صوتی، مشکل ترافیک شهری و مسائل فرهنگی و اجتماعی که ناشی از عدم ساماندهی مشاغل است گردیده است. انجام خدمات مکانیکی و فعالیت درب و پنجره سازها در پیاده رو و سواره رو ها، خروج یک دستگاه کامیون از گاراژی در مرکز شهر، ایجاد ترافیک اتوبوس های بین شهری، استقرار صنایع کارگاهی و صنوف مزاحم شهری نظیر تراشکاری، کانال سازی، صافکاری، چوب بری و همچنین ادامه فعالیت های نمایشگاهی و بنگاه های معاملات اتومبیل و همچنین بنگاه های توزیع میوه و تره بار و نظایر آن در سطح جاده ها و معابر عمومی در کنار نقاط مسکونی شهر اصفهان در روند غیر اصولی و رو به تزاید مشکلات حاصل از قبیل اینگونه کارگاه ها، شهرداری اصفهان را بر آن داشته تا با توجه به وظایف قانونی که شهرداری را به حفظ سلامت شهر ملزم می کند، از طریق سازمانی جهت سامان بخشیدن به اینگونه واحدها در محیطی مناسب و حتی-الامکان به دور از مناطق مسکونی شهر اقدام نماید.

اخبار