راه های ارتباطی ما
  • اصفهان - خيابان مشتاق سوم - ابتداي بلوارارغوانيه - ابتداي بلوار رضوان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
  • 031۳۵۳۱۴۷۹۹
  • 031۳۵۳۱۴۵۳۳

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداريها و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ و ماده ۱۰ قانون مديريت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ تاسيس گردیده و وابسته به شهرداري اصفهان مي باشد

اخبار