مقدمه

به منظور احیا بافت قدیمی شهر اصفهان به صورتی که بتوان نیازهای زندگی امروز را تامین نموده و از خالی شدن سکنه جلوگیری نماید...

فصل اول: کلیات

ماده ١: نام سازمان

سازمان قطارشهری شهر اصفهان و حومه وابسته به شهرداری اصفهان که اختصاراً...

به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصاً مواد ٥٥ و ٩٢  قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و...

مقدمه:

روند رو به گسترش و روزافزون مسائل شهري و توسعه و تنوع امور مترتب بر شهرداري‌ها و رشد فزاينده مسئوليت‌هايي كه از اين حيث...

شهرداری اصفهان در اجرای سیاست خودکفایی شهرداریها به استناد ماده ٨٤ و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و...

فصل اول: كليات

ماده ١:  نام سازمان

     سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان...

فصل اول: كليات

ماده ١: نام سازمان

سازمان زيباسازي شهر اصفهان است كه از اين پس در اساسنامه اختصاراً سازمان...

فصل اول:كليات

ماده ١: نام سازمان

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان مي باشد كه اختصاراً  در اين اساسنامه...

فصل اول:

ماده ١: كليات: در راستاي اجراي قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور مصوبه شماره ١٥٣٣٦٢/٦٨٥ مورخ ١/١۰/٨٦...

فصل اول  کلیات:

ماده ١: نام سازمان ((سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان)) می­ باشد که با تغییر...

فصل اول: کلیات

ماده ١: نام سازمان

سازمان پایانه های (ترمینال های) مسافربری شهرداری اصفهان که در این...

فصل اول: كليات

ماده ١: نام سازمان

سازمان پارك ها و فضاي سبز مي باشد كه اختصاراً در اين اساسنامه سازمان...

فصل اول: کلیات

ماده ۱: نام سازمان، سازمان گورستانهای اصفهان می باشد میباشد که اختصارا در این اساسنامه و در مکاتبات،...

فصل اول: کلیــــات

ماده ١: نام سازمان

  • «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی» می باشد که اختصاراً در این...