سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:33
  • كد محتوا:9755

مشخصات کلی

دکتر مهدي جمالي نژاد
شهردار اصفهان
1399/03/23 14:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13941396