سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:32
  • كد محتوا:9754

مشخصات کلی

سيد مرتضي سقاييان نژاد
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:06

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13821394