سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:31
  • كد محتوا:9753

مشخصات کلی

حميدرضا عظيميان
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:07

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13701376