سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:30
  • كد محتوا:9752

مشخصات کلی

حميدرضا نيک کار
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13691370