سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:24
  • كد محتوا:9743

مشخصات کلی

سيد حسين علوي
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:59

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13571359