سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:23
  • كد محتوا:9742

مشخصات کلی

آتامان غني زاده
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:58

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13561357