سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:17
  • كد محتوا:9738

مشخصات کلی

بهمن رضانيا
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:49

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13491352