سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:16
  • كد محتوا:9737

مشخصات کلی

اکبر مقامي
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:48

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13481349