سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:14
  • كد محتوا:9736

مشخصات کلی

سعيد حجازي
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:46

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13461346