سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:09
  • كد محتوا:9733

مشخصات کلی

مهدي ملکي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:14

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13381340