سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:06
  • كد محتوا:9731

مشخصات کلی

حبيب الله اشراقي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:12

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13351336