سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:04
  • كد محتوا:9729

مشخصات کلی

باقر مدني پور
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:08

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13321334