سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:02
  • كد محتوا:9728

مشخصات کلی

علي صديق قاضي نوري
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:07

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13321332