سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:55
  • كد محتوا:9727

مشخصات کلی

زين العابدين صدري
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:06

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13291331