سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:53
  • كد محتوا:9726

مشخصات کلی

جهانگير کيا
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:47

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13461348