سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:43
  • كد محتوا:9724

مشخصات کلی

محي الدين کاشفي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13281329