سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:42
  • كد محتوا:9723

مشخصات کلی

مجتبي دولت آبادي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13241325