سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:40
  • كد محتوا:9722

مشخصات کلی

علي اصغر تيموري
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13201321