سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:21
  • كد محتوا:9714

مشخصات کلی

حبيب اله خان
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:31

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13091313