سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:19
  • كد محتوا:9713

مشخصات کلی

ميرزاده عشقي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13051309