سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:09
  • كد محتوا:9711

مشخصات کلی

حاج محمد جعفر خوانساري
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:34

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان12971301