سال جهش تولید
  • 1399-03-01 10:53
  • كد محتوا:9710

مشخصات کلی

حاج ميرزا محمدعلي خان کلانتر
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:35

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان12951297