اینفوگرافیک/همه اتفاقات خوب کرونا برای زمین

شیوع ویروس کرونا در کنار همه رنجی که برای مردم دنیا داشت خوبی هایی هم داشت. تمام مشکلاتی که طی چندین سال متمادی برای زمین و ساکنان آن بخصوص در شهرهای بزرگ جهان با گسترش آنها ایجاد شده بود در چند ماه شیوع این ویروس کاهش یافت.

 کد محتوا 9423

برچسب ها