مشخصات کلی

محمدحسين جعفري فشارکی
  • محمدحسين جعفري فشارکی
  • مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان
  • چهارشنبه, 21 مهر 1400, 08:59

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان 1393 1396
کد محتوا 7567

برچسب ها