مشخصات کلی

محسن رنجبر
محسن رنجبر
معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:32

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1384 1386
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1389 1394
کد محتوا 7566

برچسب ها