مشخصات کلی

محمد فيض
محمد فيض
مدیر منطقه 2
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1388 1393
کد محتوا 7097

برچسب ها