سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7094

مشخصات کلی

حسن نظام زاده اژیه
عزیزاله
1347
مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
1399/03/09 09:56

تحصیلات

  • کارشناسی حقوق ثبتی از دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی
  • کارشناسی ارشدحقوق عمومی از دانشگاه آزاد نجف آباد

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهانمسئول حراست13801397
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهانمسئول حراست13861394
شهرداری مرکزی اصفهانمعاون حراست13941396
شهرداری اصفهانمدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان13961397
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان1397درحال خدمت