مسعود قاسمي | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
 • 1398-12-06 14:48
 • كد محتوا:7079

مشخصات کلی

مسعود قاسمي
مدیر منطقه 15
1399/04/03 20:51

تحصیلات

 • کارشناسی علوم اقتصاد گرایش اقتصاد از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد میمه
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد از دانشگاه اصفهان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری مرکزی اصفهانکارشناس درآمد13891391
شهرداری مرکزی اصفهانکارشناس مسئول درآمد 13911394
شورای اسلامی شهراصفهان کارشناس مسئول کمیته نظارتی13941395
اداره ارزیابی و نظارت عملکرد شورای اسلامی شهراصفهانرییس13951397
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 151397درحال خدمت

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

 • آزادسازی اراضی جهت تقاطع غیرهمسطح سردارشهید سلیمانی
 • تقاطع غیرهمسطح سردارشهید سلیمانی
 • حلقه حفاظتی چهارم (از جاده هفشویه تا تقاطع غیرهمسطح شهیدسلیمانی)
 • خیابان سازی خط برگشت مقداد دوم
 • اصلاح هندسی خیابان مالک اشتر به جی
 • احداث پارک الهیه
 • خیابان سازی خیابان رضوی
 • مشارکت در احداث اولین سینما با بخش خصوص
 • مشارکت در احداث سینما کودک
 • مشارکت در پروژه خان
 • پروژه مشارکتی شریعتی
 • پروژه مشارکتی فجر
 • مرمت و ساماندهی حمام تاریخی نقاشی خوراسگان
 • احداث باغ کارگاه خاتم