محمد کيهاني | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7072

مشخصات کلی

محمد کيهاني
علی اکبر
1356
مدیر منطقه 8
1399/08/11 14:23

تحصیلات

  • کارشناسی حسابداری

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
دانشگاه پیام نورعضو نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه 3 کشور13791379
شرکت های مالی- اقتصادیمدیر مالی و مدیر حسابداری13791384
موسسات مالی و اعتباری استان اصفهانمدیر مالی و مدیر اعتبارات13861394
رسانه های مکتوب و مجازیخبرنگار، نویسنده روزنامه خبر ورزشی، خبرگزاری های ایسنا، ایلنا و فارس13881396
شرکت های اقتصادی، مالی و خدماتیعضو هیأت مدیره13921396
انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (IPS)عضو1393درحال خدمت
انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (IPS) استان اصفهان عضو هیأت مدیره1397درحال خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 81398درحال خدمت

شبکه های اجتماعی