منطقه پنج شهرداری اصفهان

منطقه 5 با مساحت 1702 هکتار، از شمال به میدان سهروردی در امتداد میرزا کوچک خان - در امتداد سعدی و بلوار ملت تا سی و سه پل (اول چهارباغ بالا)، از جنوب به پل راه آهن در مسیر ریل راه آهن - در محور جاده خاکی صفه - میدان تیر تا بر گوشه جنوب شرقی کارخانه سیمان اصفهان ، از شرق به خیابان چهارباغ بالا ازسی و سه پل تا دروازه شیراز -خیابان هزار جریب - پل دفاع مقدس - و امتداد شهید دستجردی تا پل راه آهن و از غرب به بر گوشه شرقی کارخانه سیمان اصفهان تا بزرگراه اقارب پرست در امتداد خیابان جانبازان - سه راه سیمین - میدان سهروردی محدود مي شود.

اين منطقه در سال ۱۳۴۸ به صورت برزن دستگرد، برزن ۵ و برزن ۶ در قالــب شهرداري ناحيه ۲ درآمد و در سـال ۱۳۵۰ بود که به صــورت منطقه پنج شكل گرفت. ساختمان شهرداری پنجمین منطقه اصفهان ابتدا در گذر سنگتراش ها؛ مدرسه موسيقي فعلي‏بود و سپس به ميدان ارتش منتقل شد واز ابتداي سال ۱۳۸۰ به مكان كنوني ابتداي خيابان سلمان انتقال يافت.ويژگي هاي خاص منطقه۵ اصفهان، رشد روز افزون جمعيت و افزایش تراكم ساختمان هاي مسكوني ، خدماتي، تجاري و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از وجود مراكز بزرگ صنعتي سبب شد مدیریت شهر اصفهان برای توزيع عادلانه امكانات وخدمات در ابتداي سال ۸۶ این منطقه رابه دو منطقة ۵ و ۱۳ تفكيك کند. اکنون اين منطقه داراي يك ناحيه  شهري درسپاهان شهر و مديريت صفه مي باشد.این منطقه از شهر اصفهان از ۱۲ محله تشکیل شده است . 

منطقه 5 با مساحت 1702 هکتار، از شمال به میدان سهروردی در امتداد میرزا کوچک خان - در امتداد سعدی و بلوار ملت تا سی و سه پل (اول چهارباغ بالا)، از جنوب به پل راه آهن در مسیر ریل راه آهن - در محور جاده خاکی صفه - میدان تیر تا بر گوشه جنوب شرقی کارخانه سیمان اصفهان ، از شرق به خیابان چهارباغ بالا ازسی و سه پل تا دروازه شیراز -خیابان هزار جریب - پل دفاع مقدس - و امتداد شهید دستجردی تا پل راه آهن و از غرب به بر گوشه شرقی کارخانه سیمان اصفهان تا بزرگراه اقارب پرست در امتداد خیابان جانبازان - سه راه سیمین - میدان سهروردی محدود مي شود.

اين منطقه در سال ۱۳۴۸ به صورت برزن دستگرد، برزن ۵ و برزن ۶ در قالــب شهرداري ناحيه ۲ درآمد و در سـال ۱۳۵۰ بود که به صــورت منطقه پنج شكل گرفت. ساختمان شهرداری پنجمین منطقه اصفهان ابتدا در گذر سنگتراش ها؛ مدرسه موسيقي فعلي‏بود و سپس به ميدان ارتش منتقل شد واز ابتداي سال ۱۳۸۰ به مكان كنوني ابتداي خيابان سلمان انتقال يافت.ويژگي هاي خاص منطقه۵ اصفهان، رشد روز افزون جمعيت و افزایش تراكم ساختمان هاي مسكوني ، خدماتي، تجاري و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از وجود مراكز بزرگ صنعتي سبب شد مدیریت شهر اصفهان برای توزيع عادلانه امكانات وخدمات در ابتداي سال ۸۶ این منطقه رابه دو منطقة ۵ و ۱۳ تفكيك کند. اکنون اين منطقه داراي يك ناحيه خدمات شهري درسپاهان شهر و مديريت صفه مي باشد.این منطقه از شهر اصفهان از ۱۲ محله تشکیل شده است.                                               

ويژگي هاي تاریخی و گردشگري

 • از سی و سه پل به سمت چهارباغ بالا، اولین محل سردرب باغ زرشک است که عمارتی مفصل بود و منوچهرخان معتمدالدوله به آن اهمیت می داد و اطراف سردرب از درختکاری و گل‌های رنگارنگ جلوه ها داشت. چون اطراف بالاخانه های سردرب، سالن‌ها و غلام گردش‌ها بود تا رودخانه و جلفا و کوه صفه و باغ‌های طرف مشرقش منظرگاه باشکوهی باشد، نگهبانانی آنجا گماشته بودند تا گذرندگان و تماشاییان در خیابان چهارباغ بالا و هزارجریب، یک دانه گل نچینند. هنوز معروف است که آنجا، فریاد «مچین مچین» به فلک می‌رسید. حتی درخت‌های توت را که همه جا بود و وقف عامه عابدین شده و صاحبش نفروخته بود و به فصل توت، زن و مرد شهری و دهاتی می‌خوردند، برای حفظش قراول گذاشته بودند.
 • يکي ديگر از محلات قديمي اين منطقه، محله سيچان، جزو بخش پنج از محلات جنوبی رودخانه زاینده رود است و در واقع، از دهاتی است که به شهر اصفهان اتصال یافته است (رفیعی مهرآبادی، 1352: 236). از لحاظ تاریخی، سیچان دیه ای در جنوب زاینده رود و همسایه دیه حسین آباد بود. شاه عباس هنگامی که ارامنه را از ارمنستان به اصفهان کوچانید، اراضی جنوب زاینده رود را که درست در شمال این ده واقع شده بود، ظاهراً تا حد خود رودخانه، به آنها بخشید و فرمان‌هایی صادرکرد تا ارمنیان در این اراضی مستقر شوند. این اراضی شامل سه دیه مارنان، قینان و سیچان بود و این هرسه با توسعه شهر اصفهان به انضمام جلفا که ارمنیان ساختند، یکی از محلات معتبر اصفهان شد. از این محله نیز بزرگانی برخاسته اند که از جمله آنها می‌توان به این افراد اشاره کرد: عبدالله بن محمدعلی سیچانی از خوشنویسان خط نستعلیق که در سال ۱۰۹۵ ه.ق می‌زیست و آقا عبدالمولی با تخلص شعری سیچانی اصفهانی که از شعرای معاصر شیخ علی حزین و از سادات بود و در علوم عربی دست داشت و خط شکسته را درست می‌نوشت(رفیعی مهرآبادی، 1352: 236).
 • ارامنه مقیم جلفای اصفهان در ساحل جنوبی زاینده رود، از فرزندان ارامنه ای به شمار می روند که در دوره پادشاهی شاه عباس اول از مسکن اصلی خود جلفا در کنار نهر ارس به پایتخت وی کوچ داده شدند. توجه مخصوص شاه عباس به ارامنه اصفهان سبب شد که ارمنیان شهرهای دیگر ایران نیز به اصفهان روی آوردند و در اندک زمانی بر جمعیت و وسعت جلفا افزوده شد و چون از پرتو کار و تجارت ثروتمند شدند، به ساختن خانه ها و کاروانسراها و کلیساهای بزرگ همت گماشتند. ازآن جمله خواجه نظر از بازرگانان معتبر جلفا دو کاروانسرای بزرگ بنیان گذاشت و نزدیک هفت هزارتومان به پول آن زمان صرف این کار کرد. یکی دیگر از تجار بزرگ ابریشم به نام خواجه آودیک نیز در جلفا کلیسای زیبایی ساخت که با چراغ‌ها و قندیل های زرین و سیمین و تابلوها و تصاویر گرانبها زینت یافته و تمام مخارج آن را در حیات خود به عهده گرفت. این کلیسا که در زمان شاه عباس به نام کلیسای آودیک معروف بود، امروز در حاشیه خیابان نظر و میدان جلفا قرار دارد و به نام کلیسای مریم معروف شده است.
 • کلیسای معروف وانک، به دستور شاه عباس در سال 1606 ساخته شد که با بنای جلفا هم زمان است. این کلیسا شباهت زیادی به کلیسای وانک آذربایجان دارد. در قرن 19، سه مدرسه در جلفا به نام‌های هاروتون آبکاریان، مریم هاروتونیان و مدرسه مارکارسوکیاتسیان وجود داشت(شفقی، 1353: 453 – 433).
 • «باغ سعادت آباد با باغ دریاچه که طرف شمال رود است حکم یک باغ را داشته است و در حقیقت، رود از میان باغ می‌گذشته است و خواسته اند شبیه به باغ پادشاه چین در شهر پکن باشد که شاخه بزرگ رود معروف به پیه از میان آن باغ می‌گذرد و قرن‌هاست به این وضع است. گویا اینها آن را شنیده و این باغ را نمونه ای از آن ساخته اند و بالجمله، مثل این باغ هم کمتر جایی پیدا می‌شده است»(الاصفهانی، 1368: 45).
 • فرح آباد، در زمان سلطان حسین صفوی در دامنه کوه صفه احداث شد(رک: جابری انصاری، 1378: 23). منوچهرخان خواجه که در حفظ مبانی صفویه اهتمام داشت، در تجدید آبادی فرح آباد و مصلی همت‌های مردانه کرد و هر قدر از اراضی قابل درختکاری بود، مشجر کرد و آنچه را درخور زراعت بود، به کشاورزی اختصاص داد(همان، 167).

شاخص ها ي منطقه پنج شهرداري 

 • وجود اراضي طبیعی مناسب در منطقه مانند کوه صفه ، رودخانه زاینده رود، حاشیه سبز آن
 • وجود مکانها و ادارات مهم در منطقه نظیر دانشگاه اصفهان،  امام زاده ها و مساجد، کلیساها ، کتابخانه ها ، هتل ها و ...
 • دسترسی به بزرگراه ها و رینگ سوم ترافیکی
 • وجود قلعه شاهدژ در كوه صفه
 • كم بودن مساحت بافت فرسوده نسبت به ساير مناطق
 • وجود مراكز پزشكي و درماني الزهرا – شريعتي-  خانواده و مطبها
 • وجود دكلهاي مخابراتي ارگانهاي مختلف در قله صفه
 • توربین بادی واقع در کوه صفه
 • پارک وحش صفه
 • منطقه گردشگری صفه
 • تله كابين
 • جلفای اصفهان، محور توسعه­ ی گردشگری فرهنگی
 • جاذبه هاي گردشگری تاریخی (بازدید از جاذبه­های تاریخی)
 • جاذبه هاي گردشگری مذهبی (بازدید از امام زاده ها – مساجد -کلیساها و اماکن مذهبی)
 • مراكز آموزش عالي شامل : دانشگاه علوم پزشكي -دانشگاه هنر -دانشگاه هنر ( وزارت فرهنگ و آموزش عالي )-دانشگاه هنر ، دانشكده پرديس -مراكز آموزش عالي شهيد رجائي -مراكز آموزش عالي شهيد مهاجر 
 • جاذبه هاي گردشگری شهری: جلفا – پل هاي تاريخي سي و سه پل – پل مارنان
 • جاذبه هاي گردشگری فرهنگی (جاذبه­های فرهنگی)شامل :موزه­ی کلیسای وانک، از بزرگ­ترین موزه های ارمنیان در جهان-  کتابخانه­ با صد هزار جلد کتاب كه بخشی از آن اسناد و کتب خطی گران بها
 • هنرهای دستی و سنتی جلفا  :هنرمندان ارمنی جلفا در هنرهایی نظیر نقاشی دیواری، نقاشی تابلوهای مختلف، تزیین کتاب­های مذهبی، فلزکاری، طلاکاری، دوخت و تزیین پارچه­های زینتی و نظایر آن
 • حضور خليفه گري جماعت ارامنه اصفهان و جنوب ايران در منطقه پنج شهرداري اصفهان
 • وجود كلیساهای ارامنه اصفهان-دیر آمناپرگيچ مقدس-کلیسای هُوسپ آرِماتاتسی مقدس-کلیسای بِدقِهِم مقدس-کلیسای آسدوادزادزین (مریم ) مقدس-کلیسای گئورگ مقدس-کلیسای گریگور لوساوُریچ مقدس-کلیسای هاکوپ مقدس-کلیسای هُوهاننِس مگردیچ مقدس-دیر کاتارینه ی مقدس-کلیسای میناس مقدس-کلیسای نرسس مقدس-کلیسای نیکوغایوس مقدس-کلیسای سارگیس مقدس-کلیسای استپانُس مقدس
آدرس: 
اصفهان، سه راه حكيم نظامي، خيابان دانشگاه
شماره فکس: 
۳۶۲۴۳۹۲۶
تلفن: 
۳۶۲۴۳۹۱۵
۳۶۲۷۳۶۹۹
موقعیت ما روی نقشه ی گوگل: 
کد محتوا 5801

برچسب ها