مشخصات کلی

  • ابوالفضل توکلی
  • مدیر عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
  • شنبه, 10 اردیبهشت 1401, 09:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان 1401 درحال خدمت
کد محتوا 47157

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان