حضور شهردار اصفهان در منطقه ۸ شهرداری

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان صبحگاه امروز _شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۰_ با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه ۸ شهرداری دیدار و گفت و گو کرد.