مشخصات کلی

علی حاجیان
  • علی حاجیان
  • مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 16 آبان 1400, 13:44

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41260

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان