اولین نشست هم اندیشی سیدعلی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با مسئولین ارتباطات مناطق، معاونت ها و سازمان های شهرداری اصفهان

برچسب‌ها