مشخصات کلی

سید علی معرک نژاد
  • سید علی معرک نژاد
  • مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
  • سه شنبه, 13 مهر 1400, 11:41

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 40467

برچسب ها