با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، اعضای شورا و جمعی از مدیران شهرداری، از زحمات مرتضی طهرانی در سمت معاون مالی و اقتصادی شهرداری تقدیر و محسن رنجبر با حکم شهردار اصفهان به عنوان معاون جدید مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان معرفی شد.