فاز نخست خیابان اطشاران آماده بهره‌برداری است

دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان:   فاز نخست خیابان اطشاران با هزینه‌ای بالغ بر ۲۴۸ میلیارد ریال احداث شده و آماده بهره‌برداری است.

حمید شهبازی اظهار کرد: سال گذشته در زمان افتتاح ایستگاه آتش نشانی اطشاران ساکنان این محله و شهرک میلاد درخواست خود را مبنی بر احداث ورودی این محله مطرح کردند که موضوع بررسی و در دستور کار قرار گرفت.کد محتوا 37712