اجرای هفت پروژه شاخص در منطقه ۱۰

اجرای هفت پروژه شاخص در منطقه ۱۰

 دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان :

در این منطقه هفت پروژه شاخص به ارزش ۷۵۵ میلیارد ریال در حال اجرا است.

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37711