شهردار منطقه ١٠ اصفهان:نقش فعال و مشارکت شهروندان بی‌شک می‌تواند هزینه‌های اداره شهر را کاهش دهد.

نقش فعال و مشارکت شهروندان بی‌شک می‌تواند هزینه‌های اداره شهر را کاهش دهد.

 شهردار منطقه ١٠ اصفهان

افزایش سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی بین مجموعه مدیریت در منطقه و شهروندان مهمترین اولویت فعالیت در منطقه ۱۰ بوده و خوشبختانه این ارتباط و تعامل دو سویه بین مجموعه مدیریت شهری در منطقه و معتمدان و افراد مؤثر در منطقه برقرار شد و با مشارکت فعال و پویای شهروندان توانستیم بسیاری از مشکلات را در منطقه به ویژه در حوزه آزادسازی‌ها حل کنیم.

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37263