مشخصات کلی

علیرضا بوژمهرانی
  • علیرضا بوژمهرانی
  • سرپرست شهرداری اصفهان
  • چهارشنبه, 06 بهمن 1400, 11:31

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان سرپرست شهرداری اصفهان 1400 1400
کد محتوا 36881

برچسب ها