مشخصات کلی

  • محمد مقدم فر
  • مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
  • پنجشنبه, 06 خرداد 1400, 16:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 33684

برچسب ها