هر یکشنبه یک افتتاح در ایستگاه مجموعه فرهنگی، تاریخی و مذهبی تخت فولاد | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید